مستربچ تخصصی جهت درب بطری

مستربچ رنگی مخصوص درب بطری لونافام در بازه وسیعی از رنگ‌ها و به‌صورت تخصصی جهت پایه‌های پلیمری پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن سنگین جهت هر دو روش تولیدInjection Molding و Compression Molding  تولید می‌شود.