Lunativ

ادتیوهای لونافام در پایه‌های مختلف پلیمری و به‌منظور ایجاد خواص مختلف در پلیمرها بکار می‌روند و به‌طورکلی می‌توان آن‌ها را به‌صورت کلی زیر دسته‌بندی کرد.

  • Anti UV
  • Anti Static
  • Anti oxidant
  • Slip Agent

Anti UV

مستربچ آنتی یو وی لونافام با بهره‌گیری از مواد اولیه اروپایی قادر به ارائه بیشترین اثربخشی و مقاوم‌سازی در برابر اشعه یو وی خورشید است، که به‌طور تخصصی برای استفاده در نساجی، تولید فیلم‌های گلخانه، تولید گونی و جامبوبگ و تزریق پلاستیک بکار می‌رود.

 

مستربچ لونافام جهت نساجی

پلیمر استفاده‌شده جهت نساجی چه در پایه pp و چه در پایه PET در صورت قرار گرفتن در اشعه خورشید دچار تخریب در ساختار می‌شود، استفاده از مستربچ آنتی یو وی لونافام به همراه مستربچ رنگی این شرکت ضامن حفاظت از ساختار پلیمری در برابر پرتو خورشید است و می‌تواند عمر موردنظر را به محصول نهایی مشتری بدهد.

 

آنتی یو وی جهت فیلم‌های گلخانه

شرکت لونافام با بررسی تخصصی نیاز کشاورزان و مطالعه آن اقدام به معرفی گریدهای مختلفی از آنتی یو وی فیلم گلخانه‌ای نموده است که می‌توانند بر اساس عمر و با توجه به بودن یا نبودن در معرض سموم کشاورزی متغیر باشند.

 

 

آنتی استاتیک

آنتی استاتیک لونافام موجود در پایه‌های پلیمری PP,PE,PET است و برای تولید فیلم و شیت و نوار بکار می‌رود