Lunafine

مستربچ جهت تولید فیلامنت های ظریف

مستربچ های تولید شده در این رده برای تولید فیلامنتهای بسیار ظریف با دنیرهای کمتر از 3 بر مبنای هر فیلامنت در پایه Pet میباشد.

کاربردهایی که مستربچ PET در آن استفاده میشود شامل نخهای میکروفیلامنت، POY,FDY,ATYاست.

مستربچهای تولید شده در این بخش علیرغم داشتن قدرت رنگی بالا دارای کیفیت فیلتری بسیار مناسب بوده و بالاترین ثبات رنگ و ثبات نوری را در محصول نهایی بوجود می آورند.محدوده وسیع رنگهای از پیش ساخته شده و همچنین امکان نمونه سازی سریع و تست کیفیتی نمونه های ارسالی مشتریان از خدمات آزمایشگاهی لونافام در این قسمت است که بسیار مورد توجه طراحان بویژه طراحان فرش و پارچه و سایر صنایع نساجی است.