مستربچ جهت تولید پریفرم رنگی

مستربچ های لونافام در بازه وسیعی از رنگ‌ها در دانه‌بندی‌های مختلف از قبیل گرانول معمولی، گرانول کوچک و میکرو گرانول موجود است که می‌توانند به پریفرم رنگی شفاف یا پوششی بدهند.

از موارد استفاده از پریفرمهای رنگی می‌توان به بسته‌بندی انواع نوشیدنی‌های گازدار، آب‌معدنی، روغن‌های خوراکی، مواد آرایشی بهداشتی، دارویی، شوینده‌ها و بسته‌بندی سموم کشاورزی اشاره نمود.

مستربچ های لونافام جهت پریفرم شرایط لازم جهت بسته‌بندی مواد غذایی رادارند و علاوه بر فرآیند پذیری فوق‌العاده دارای بهترین اختلاط و قابلیت همگن شدن و درصد مصرف بسیار پایین هستند.