نمایشگاه K دوسلدورف

شرکت لونافام در نمایشگاه K2016 که از تازیخ 28 مهر الی 5 آبان ماه در دوسلدورف برگزار میشود شرکت خواهد کرد.